вівторок, 24 березня 2020 р.

УВАГА!!!!


Віртуальна агресія: способи розпізнання, захист.

Вільний доступ до віртуального світу об’єктивна реальність сьогодення. З одного боку – це позитивний фактор, а з іншого – існують ризики негативного впливу такого «стафу» на несформовану психіку дитини.
Віртуальна агресія виникає на основі певного психічного стану і визначає особливості поведінки підлітка у реальному і віртуальному світі. Психологічними причинами віртуальної агресії підлітка є: інстинкт самозахисту, фрустрація, бажання домінувати, комплекси, слабкість гальмівних центрів тощо. Наразі в Україні залишаються маловивченими проблеми патологічної схильності використання віртуальних артефактів у підлітковому середовищі, що супроводжується недооцінкою тієї небезпеки, яка за цим стоїть. Тому доцільним є впровадження системних заходів, спрямованих на формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі, проведення просвітницької роботи з даною категорією учнів.